چمنه

این لغت را رومیها به سرزمین پارس آوردند .

خفه شو بابا

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
علی

چرا فحش واسه داداش نداریم؟

مونالیزا

منو دعوت کردند اینجا.در نیمه ی شبی.نورانی وامیدوار

نوید

همینه دیگه اسان میگن برادر با برادر حساب ، حسابه